Chuyên gia

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Minh Hòa

Giới thiệu chung – Họ và tên: Nguyễn Minh Hòa – Học hàm: Thạc sĩ Tâm lý học – Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Tâm lý học Quá...