1. Home
  2. Tin tức
  3. Chuyên gia

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Minh Hòa

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Minh Hòa

Đăng lúc: 28-08-2020 - 13:43
Giới thiệu chung – Họ và tên: Nguyễn Minh Hòa – Học hàm: Thạc sĩ Tâm lý học – Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Tâm lý học Quá trình học tập và ...
Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến