Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Minh Hòa

Lượt xem: 992

Giới thiệu chung

– Họ và tên: Nguyễn Minh Hòa

– Học hàm: Thạc sĩ Tâm lý học

– Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Tâm lý học

Quá trình học tập và công tác

– Năm 2004 – 2007: Hoạt động nghiên cứu tại trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tâm lý (CACP), Đại học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội

– Năm 2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội.

– Năm 2015: Thành viên Hội Khoa học tâm lý giáo dục.

– Năm 2017: Thành viên hội tâm lý gia đình Việt Nam.

– Năm 2019: Thành viên hội khoa học tâm lý trị liệu Việt Nam.

Chức vụ đảm nhiệm

– Giám đốc trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Tâm lý – Giáo dục An Phúc Thành thuộc bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam

Chia sẻ:
Đánh giá:
Bình chọn: 5/5 - 1470 lượt bình chọn
Bình luận
Viêt bình luận
Hỗ trợ trực tuyến